Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting (Y-tunnus: 2452378-9)

Mikonluodontie 55

21240 Askainen

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Rami Käkönen 

Puhelin: 040 5069944 

Sähköposti: rami.kakonen(at) aurexel.com

REKISTERIN NIMI

 Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

– Henkilö on ostanut Kotipalvelu Aurekselin tuotteita tai palveluita verkkokaupan kautta. 

– Henkilö on rekisteröitynyt Kotipalvelu Aurekselin verkkokaupassa. 

– Henkilö on itse liittynyt Kotipalvelu Aurekseli postituslistalle: tilaamalla sähköisen uutiskirjeen verkkokaupassa tai Facebookissa tai tilaamalla uutiskirjeen lomakkeella messuilla tai muussa tapahtumassa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kotipalvelu Aurekselin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten toimittaminen, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Kotipalvelu Aurekselin asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kotipalvelu Aurekselin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kotipalvelu Aurekseli saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kotipalvelu Aurekselin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä  Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting Oy:n rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ostanut Kotipalvelu Aurekselin tuotteita verkkokaupasta:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut uutiskirjeen:
  • Sähköpostiosoite

Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille asiakkaille, joiden työsähköposti-osoite on poimittu avoimista tietolähteistä ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään. Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee  Kotipalvelu Aurekseli / Aurexel Consulting Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatuissa palveluissa.